connect_error) { die(“Verbinding mislukt: ” . $conn->connect_error); } // Zoekterm verwerken als deze is ingediend if (isset($_GET[‘zoekterm’])) { $zoekterm = $_GET[‘zoekterm’]; // Voorbereiden van de zoekopdracht met een prepared statement $stmt = $conn->prepare(“SELECT * FROM postcode_rotterdam WHERE POSTCODE LIKE ? OR HUISMIN LIKE ?”); $zoekterm = “%” . $zoekterm . “%”; $stmt->bind_param(“ss”, $zoekterm, $zoekterm); $stmt->execute(); // Resultaten ophalen $result = $stmt->get_result(); } ?> Is zakelijk glasvezel bij jou beschikbaar ?

Vul je postcode en huisnummer in.

num_rows > 0) { echo “

Resultaat:

“; while ($row = $result->fetch_assoc()) { echo “

POSTCODE ” . $row[‘POSTCODE’] . “
“; echo “HUISMIN ” . $row[‘HUISMIN’] . “
“; echo “HUISMAX ” . $row[‘HUISMAX’] . “
“; echo “ADRES ” . $row[‘ADRES’] . “
“; echo “PLAATS ” . $row[‘PLAATS’] . “
“; echo “BESCHIKBAAR” . $row[‘BESCHIKBAAR’] . “

“; } } elseif (isset($_GET[‘zoekterm’])) { echo “

Geen resultaten gevonden.

“; } // Statements en verbinding met de database sluiten $stmt->close(); $conn->close(); ?>